Hoe populair is mijn huis ?

15-04-2016

Heel begrijpelijk dat u na de goede berichten vanuit de NVM over de woningmarkt het idee krijgt dat uw eigen woning weer flink in de lift zit qua waarde-ontwikkeling. Nu spreekt de NVM in zijn kwartaalberichten veelal over de woningmarkt als geheel en doelt dan meer op de inderdaad fors toegenomen transactieaantallen dan op stijging van transactieprijzen.

En eerlijk is eerlijk, je kunt gewoon zeggen dat het aantal woningtransacties landelijk is gestegen van zo’n 17.000 in het 1e kwartaal 2013 naar 45.000 in het 1e kwartaal van 2016. Maar prijsstijgingen zijn per provincie, per gemeente en zelfs per wijk en per straat zo uiteenlopend dat je aan een landelijk gemiddelde prijsstijging als potentiele verkoper niet zo veel hebt. Wat te doen?
De lokale NVM makelaar/taxateur beschikt over dezelfde bronnen die de NVM Voorzitter in zijn kwartaalboodschap weergeeft. Daar waar onze Voorzitter vaak een landelijke ontwikkeling toelicht, kan uw eigen lokale NVM makelaar/taxateur dat zelfde doen voor uw gemeente, uw dorp, uw wijk, ja zelfs uw specifieke woning.

Het is niet moeilijk te begrijpen dat deze kennis van uw NVM makelaar bijzonder goed van pas komt bij het samen met u opstellen van de verkoopstrategie. De NVM wenst u een in alle opzichten geslaagde verkoop!

 

Recent bekeken