Nationale Hypotheek Garantie

15-04-2016

 

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperkt u de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verleent de hypotheekgarantie.

Omdat de geldverstrekker minder risico loopt door de hypotheekgarantie is de rente vaak iets lager dan bij een lening zonder NHG. Ook voor verbetering en onderhoud van uw woning kan een lening met hypotheekgarantie worden verstrekt.

Aan het afsluiten van een NHG zijn wel kosten verbonden. U betaalt hiervoor eenmalig een premie van 1% over het totale hypotheekbedrag. U kunt deze premie meefinancieren in uw hypotheek.

Koopsom maximaal € 231.132,-

De bovengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is € 245.000. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting.
De NHG stelt het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen standaard op 6%. Dit houdt in dat de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 231.132,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning betekent dit dat de marktwaarde van de woning eveneens maximaal € 231.132,- mag bedragen.

NHG-grens vanaf 2017

De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017, net als voor 2009 het geval was, jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De nieuwe methodiek wordt opgenomen bij de NHG Voorwaarden & Normen 2017, die in het najaar bekend worden gemaakt.

Recent bekeken